Znak firmowy

Publikacja i redakcja:

Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Polska

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 00000 63 126
Numer identyfikacji podatkowej dla celów VAT: PL 522-16-51-738


Główny Dyrektor Zarządzający:

Krzysztof Trześniowski


Osoba odowiedzialna:

Barbara Lizończyk
Marketing
e-mail: barbara.lizonczyk@olympus-europa.com
Tel.: 0048 22 366 00 77
Fax: 0048 22 831 04 53

© 2011 Olympus Polska Sp. z o.o.