Ochrona prywatności

Weszli Państwo na właściwą stronę, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji odnośnie polityki Olympus Europe w zakresie poufności danych osobowych. Olympus będący globalną organizacją ma świadomość potrzeby ochrony prywatności i w swoich działaniach zwraca szczególną uwagę na zapewnienie poufności prywatnych danych. Poniżej przedstawiono pokrótce, w jaki sposób Olympus w Europie chroni prywatność osobistych kontaktów online stosowanie do Europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych.

Generalnie, przy wchodzeniu na naszą stronę odwiedzający nie muszą rejestrować się ani podawać żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Nie są stosowane żadne techniki software’owe ani sprzętowe, które wychwytywałyby adresy e-mail odwiedzających, bądź inne informacje mogące zidentyfikować dane osoby.

Gromadzimy jedynie te informacje identyfikujące osoby, które zostały podane przez odwiedzających nas specjalnie i w sposób całkiem dobrowolny. Odwiedzający mogą wybrać, czy chcą się stać użytkownikami i podać informacje rejestracyjne np. celem otrzymywania nowości odnośnie produktów i usług, czy też ubiegania się o pracę. Jeśli użytkownik udostępni nam tego typu identyfikujące go informacje, wykorzystujemy je wyłącznie w celach, w jakich zostały podane i zabezpieczamy je, zgodnie z wymogami prawa niemieckiego. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych; Olympus podejmie wtedy niezbędne kroki, celem zapewnienia, by takie żądanie zostało niezwłocznie zrealizowane. Jednakże, jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt z oficerem do spraw ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection[at]olympus-europa.com.

Oto podstawowe zasady polityki ochrony danych osobowych odnoszące się do działań Olympus Europe w zakresie publikowania i udostępniania informacji w Internecie:

Jeśli odwiedzający zdecydują się na udostępnienie nam swojego nazwiska oraz adresu e-mail lub innych informacji stają się oni klientami i wtedy Olympus zachowuje poufność, w stosunku do wszystkich tych odpowiedzi, kierując się przy tym poniższymi zasadami.

Olympus będzie wykorzystywał Państwa informacje wyłącznie w celach, w jakich zostały podane stosownie do Państwa pozwolenia.

Będziemy korzystać oraz ujawniać Państwa informacje stosownie do Państwa zgody.

Nie zbieramy, nie przetwarzamy ani nie archiwizujemy danych dzieci, nieletnich ani osób pozbawianych zdolności prawnych, chyba że odpowiednie zastrzeżenia prawne zostaną potwierdzone.

Pozwalamy na zmianę informacji tak, by mogli je Państwo uaktualniać.

Nie podajemy identyfikujących Państwa informacji do biur, czy agencji reklamowych.

Nie sprzedajemy, ani nie dzierżawimy identyfikujących Państwa informacji stronom trzecim.

Korzystamy z bezpiecznej technologii oraz programów ochrony danych osobowych, aby Państwa informacje pozostawały bezpieczne na naszych serwerach.

Komunikacja oraz śledzenie aktywności (Cookies)

Dla lepszej komunikacji poprzez Internet Olympus korzysta czasami z małych plików tekstowych (cookies) zapamiętywanych przez państwa przeglądarki stosownie do jej ustawień. Pozwala to Państwu na łatwiejsze poruszanie się po naszych stronach Internetowych. Tam gdzie jest to odpowiednie, korzystamy również z technik śledzenia przeglądania stron i personalizowania Państwa komunikacji z firmą Olympus. Implementujemy niektóre z plików typu cookies poprzez technologię naszego serwera na twardy dysk (nośnik zapisu) Państwa urządzeń. Wykorzystanie plików typu cookies stanowi obecnie standardową procedurę w przypadku większości stron Internetowych, jednakże, jeśli uważają Państwo te pliki za niepożądane, należy zmienić ustawienia przeglądarki, wyłączając opcję odbierania plików typu cookies. Należy przy tym pamiętać, że może to wpłynąć na ograniczenie możliwości interaktywnego przeglądania stron Internetowych Olympus’a.


20 Luty, 2002


Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

Oficer do spraw ochrony danych osobowych