ZASADY KORZYSTANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Korzystanie z materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej
Jeśli jesteś partnerem biznesowym OLYMPUS Europa GmbH lub naszą filią, Olympus udziela pozwolenia aż do dowołania na korzystanie z poszczególnych materiałów znajdujących się na naszych stronach internetowych:
Zdjęcia produktów, opusy produktów oraz logotypy produktów mogą być kopiowane z naszej strony internetowej na strony internetowe partnerów biznesowych. Jednakże całe strony oraz układy stron nie mogą być kopiowane ze strony internetowej Olympus.
Żaden z partnerów biznesowych Olympus nie może oferować pobierania katalogów, instrukcji obsługi i oprogramowania Olympus ze swojej strony internetowej bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia OLYMPUS Europa GmbH. Jednakże, partnerzy biznesowi mogą swobodnie umieszczać na swoich stronach linki do stron internetowych Olympus z tego typu materiałami.
Logotypy Olympus, w formie, w jakiej zostały przedstawione poniżej mogą być wykorzystywane do tworzenia hyperlinków ze stron partnerów biznesowych do strony internetowej Olympus. Rozmiary logotypów muszą być zmieniane proporcjonalnie. Sam logotyp nie może być w żadnym wypadku zmieniany.
Umieszczając na swojej stronie internetowej logotyp Olympus podmiot nie powinien sugerować istnienia powiązań formalnych z Olympus o ile tego typu powiązania (umowy) nie istnieją (np. jeśli danych podmiot nie jest autoryzowanym dealerem Olympus, to nie może umieszczać naszego logo na swojej stronie internetowej).
Linki (odniesienia) do naszej strony, po uwzględnieniu przedstawionych powyżej warunków, mogą być umieszczane na stronach innych podmiotów aż do odwołania. Prosimy również o sprawdzenie, ze umieszczone linki są nadal aktualne, gdyż mamy prawo bez dodatkowego powiadamiania do zmiany zawartości oraz adresów nowo tworzonych stron internetowych.

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności

Olympus dokłada starań, aby udostępniać odwiedzającym stronę internetową precyzyjne i aktualne informacje. Jednakże, Olympus nie daje gwarancji, że zawartość niniejszej strony zawsze będzie adekwatna i w pełni aktualna w stosunku do zachodzących zmian, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, omyłki oraz podanie niepełnej treści informacyjnej.

Czasokres udzielonego pozwolenia

Olympus może stosownie do swego uznania, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn wycofać pozwolenie na korzystanie z materiałów, logotypów lub umieszczania linków do swojej strony internetowej. Olympus nie ponosi również odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek kosztów wynikających z podjęcia tej suwerennej decyzji. Prosimy o poinformowanie nas na następujący adres e-mail marketing.communications@olympus-europa.com o zamiarze wykorzystania materiałów stosownie do przedstawionych wyżej warunków użytkowania.

W przypadku wątpliwości lub pytań odnoszących się do zasad korzystania ze strony internetowej prosimy o kontakt z nami: marketing. communications@olympus-europa.com.

AGB

Obsługa napraw


1. Mój produkt Olympus nie działa poprawnie, co powinienem zrobić?
 1. Po pierwsze zajrzyj do instrukcji obsługi. W razie pytań odwiedź punkt sprzedaży, gdzie sprzęt zostanie sprawdzony i w razie potrzeby odesłany do nas w twoim imieniu.

  Możesz także skontaktować się z naszym doradcą technicznym e-mailem lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 na bezpłatny numer 00 800 OLYMPUS1 (00 800 659 678 71) E-mail: doradcatechniczny@olympus.pl

2. Gdzie mogę naprawić dany produkt?

 1. Prawidłowe zgłoszenie produktu do naprawy w Serwisie Olympus Polska polega na wypełnieniu zgodnie z .
 2. Zalecanym sposobem zgłoszenia produktu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu zakupu.
 3. Jeżeli nie można zgłosić produktu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić bezpośrednio, korzystając z Procedury Zgłoszenia Reklamacji/ Naprawy lub kontaktując się z Serwisem Olympus Polska (patrz niżej).
 4. Produkty do naprawy gwarancyjnej można bezpłatnie wysłać firmą kurierską UPS – podając numer klienta 49205Y, wybierając usługę Standard. (Strona internetowa UPS)
 5. Produkty do naprawy pogwarancyjnej klient dostarcza do serwisu Olympus Polska na własny koszt.
 6. Przesyłki należy wysyłać na adres:
 • Olympus Polska Sp. z o.o.
  Serwis - Dział Systemów Obrazowania
  ul. Suwak 3
  02-676 Warszawa
  Zapytania dotyczące obsługi napraw sprzętu Olympus prosimy kierować pod adres e-mail lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

  E-mail:
  serwis@olympus.pl
  Telefon:
  0 22 366 00 66
  Faks:
  0 22 366 01 50

  Ważne :
  Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone : oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.
  Olympus Polska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt dołączony do przesyłki, który nie będzie przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego.
  W przypadku wymiany aparatu na inny model Olympus Polska nie wymienia akcesoriów do tego modelu.
  Informujemy, że Olympus Polska pokrywa koszty przesyłek do naprawy w przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej UPS - numer klienta 49205Y oraz usługa Standard (zgodnie z ).

3. Moja dwuletnia gwarancja wygasła. Czy wciąż mogę skorzystać z usług naprawczych?

 1. Naturalnie, że tak. Prosimy o zastosowanie się do do punktu 2. O kosztach naprawy poinformujemy telefonicznie, pocztą, e-mailem lub faksem.

4. Co obejmuje dwuletnia gwarancja?

 1. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami gwarancji.
  Gwarancja nie obejmuje skutków niewłaściwego użytkowania, nieszczęśliwych wypadków czy naturalnego zużycia. Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, warunki gwarancji Olympus Polska nie naruszają i nie wyłączają praw konsumenckich.

5. Moja karta Olympus xD nie działa, co powinienem zrobić?

 1. Karty pamięci Olympus xD-Picture zostały wyprodukowane z zachowaniem jak największej staranności i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo awarii , która może mieć podłoże programowe lub sprzętowe. W sytuacji, kiedy aparat zgłosi komunikat "Card error" / "Błąd karty", lub zasugeruje formatowanie karty, z reguły mamy do czynienia z problemem leżącym po stronie karty. Wiele tego typu problemów użytkownik może rozwiązać samodzielnie, w tym celu należy umieścić kartę w aparacie, aparat podłączyć kablem USB z komputerem (ewentualnie umieścić kartę w czytniku USB), następnie dokonać formatowania w Windows, wybierając system plików FAT. Aparaty Olympus wyprodukowane nie wcześniej, niż 2 lata temu, zaakceptują kartę. Jeżeli Windows odmówi formatowania, należy przyjąć, że karta jest uszkodzona i skontaktować się z naszym serwisem.